Денят е подходящ за да се върнете към знанието, което носи личен трепет и вълнение.

Оставате полезното или икономически изгодното, изберете вълнуващото.

„ Какво Ви е искрено интересно?“ – оставете този въпрос в себе си като бълбукащо балонче.

Заредете аромата на див портокал в атмосферата си и му възложете да ви достави отговора.

Коментирай