0 items - 0.00 лв. 0

Начало

Етерични масла

ТВОРИ

В нас има един вътрешен център, който се стреми не само да оцелее, но и да изпълва живота ни с автентично значение, цел и радост.

Проявим ли този център, имаме устойчивост, обективност, независимост, увереност, цялостност и щедрост.

Всякакво действие, което произлиза от този център, е творческо, независимо от това, дали човек забива пирони или съчинява поеми. Няма действие, което да няма творчески потенциал – и дишането, и събуждането, и разговорът притежават такъв. Творчеството прилича на игра – това е най- ярката му проява. Единият от признаците на творчеството е липсата на определена цел. То няма друг мотив освен самото творчество. Чистото творчество и вдъхновение носи радост само по себе си, изпитваме подем от енергия.

Творчеството е път към личностното себеразкриване. Открием ли творческото си начало, откриваме семето, в което расте нашата виталност. Виталността ни носи радост от живота и способността да оставаме верни на себе си.

Предложената комбинация от етерични масла е игриво провокативна и витално зареждаща.

Elevation (15 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0
218,50 лв. *

* Единичните цени на продуктите са:
Elevation (15 ml) – 125,80 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

ЗАКРИЛЯЙ

Човек е роден незавършен. Ние, хората, за разлика от другите животински видове, сме родени като потенциални жертви, защото животът ни зависи от това дали има кой да ни отглежда. Абсолютната ни физическа зависимост от майка или нейн заместител поражда дълбока емоционална привързаност към първичния източник на живот. Затова започваме да възприемаме действителността в светлината на най-ранните ни впечатления и по-късно започваме да се грижим майчински за себе си съобразно дадения ни пример. Когато примерът ни учи да осигуряваме първична сигурност и задоволяваме основните си потребности, ставаме възрастни, които се доверяват на живота и вярват, че светът е добро и отзивчиво място, защото опитът ни е да бъдем добри и отзивчиви към самите себе си. В противен случай ставаме възрастни, които очакават хищници или коварство от заобикалящата ги среда и битието ни не помага за оцеляването ни.

Да преоткрием грижата за себе си и закрилата от която се нуждаем, независимо от нашата възраст, ще носи доверие към живота. След като го направим за себе си, ще можем да го споделяме и с околните.

Способността да закриляме води до състояния на блаженство, мир, споделеност, живот без болка, конфликт и самота.

Предложените блендове от масла са ключ към портала на грижовността за себе си и околните, който ще се отвори без съпротива за търсещите любов и закрила.

dōTERRA Console® (5 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

207,00 лв. *

*Единичните цени на продуктите са:
dōTERRA Console® – 112,80 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

МИСЛИ

Освобождението от емоциите носи лекотата на възприемане на света.

Когато страхът изчезне, поглеждаш към чудовището и виждащ неговата уязвимост. Когато гневът изчезне, установяваш обидата на агресорa. Когато тъгата изчезне, откриваш силата си. Когато липсва презрение, откриваш любознателността. Когато надскочим радостта, се появява посоката. Когато приемем изненадата, установяваме собствената си гъвкавост.

Възпитавайки любознателността си, се превръщаме в откриватели на самите себе си. Имаме възможност да пилотираме личната си емоционалност будно и съзнателно.

Дори целите ни да са практични и битови, аналитичната настройка дава свобода за изборите, които трябва да направим.

Можем да избираме рационално, освободени от зависимостта на емоцията.

Предложената етерична комбинация ни телепортира в любознателно настроение, което ще помогне да разгледаме всяка житейска ситуация през призмата на познанието, което носи за нас и света.

dōTERRA Peace™® (5 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

188,00 лв. *

Единичните цени на продуктите са:
dōTERRA Peace™® (5 ml) – 91,30 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

ОБИЧАЙ

Всеки един от нас притежава автентични чувства за вкус, такт, красота и равновесие. Усилването на  концентрацията върху тези чувства увеличава вътрешната ни опора, когато избираме по сърце.

Това, което обичаме, осветява пътя ни, а тези, които обичаме, носят развитието в живота ни и способността да даваме.

“Който нищо не дава – няма нищо. Най-голямото нещастие не е в това, че не те обичат, а че ти самият не обичаш.”
Албер Камю

Откриването на възприятието ни за красота е достатъчно условие за стремежа ни към внедряването ѝ в дните ни, в отношенията и в намеренията ни.

Комбинацията от етерични масла, която предлагаме, филтрира средата, за да се фокусираме върху красотата в нас.

dōTERRA Cheer® (5 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

175,00 лв. *

*Единичните цени на продуктите са:
dōTERRA Cheer® – 75,60 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

ДЕЙСТВАЙ

Когато знаеш, какво желаеш. Когато си способен да твориш. Когато си готов.

Действай!

Имаме моменти, когто сме несигурни, чакащи, зависими от външни хора или обстоятелства, инертни.

За тогава, когато се колебаем, има само едно правило: “Действай!”

Комбинацията от масла намалява несигурноста, концентрира и увеличва скороста.

dōTERRA Motivate® (5 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

170,00 лв. *

*Единичните цени на продуктите са:
dōTERRA Motivate® – 70,30 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

ОТКРИВАЙ

Търсенето на успех, ръст, престижност, демонстрация често е объркващо и безрезултатно.

То лесно се постига, само когато открием личната си оригиналност сред множеството общоприети престижности.

Откривайки с какво сме интересни за себе си и останалите, ще доведем уважението и признанието в живота си.

Комбинацията от етерични масла спомага за способността да се ориентира добре в пространството и носи нюх към късмета в живота ни за социален или духовен ръст.

Citrus Bliss™ (15 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

163,00 лв. *

*Единичните цени на продуктите са:
Citrus Bliss™ (15 ml) – 62,50 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.

ИЗПЪЛНЯВАЙ

„Прави, каквото трябва, да става каквото ще.”

Лев Толстой

Това, което истински умеем, притежаваме само защото дълго сме го практикували.

Всичко, което умеем, се дължи на повторение и рутина.

Когато сме лишени от мотивация да действаме рутинно, отиваме в тъмнина, изгубваме се и потъваме.

Парадоксът е, че от тъмнината излизаме само тогава, когато вършим най-трудното за вършене.

“Преди просветлението – цепи дърва, носи вода. След просветлението – цепи дърва, носи вода.”

Стълбата е висока и в края и е светлината.

Достигаме я, когато уморени, без дъх, без светлина, въпреки «себе си», стъпало по стъпало продължим нагоре.

Работа, работа, работа…

Предложеното етерично масло е приятел, парапет към светлината.

Ароматът е подходящият, но изкачването е самостоятелно.

Eucalyptus (15 ml) в комбинация с дифузер Petal Diffuser 2.0

145,00 лв. *

*Единичните цени на продуктите са:
Eucalyptus (15 ml) – 43,00 лв.
Petal Diffuser 2.0 – 122,50 лв.