Време – да научите нещо ново и да го приложите на практика.

Според изследвания на езика и културата, вашето здраве и дори финансите ви са свързани с езика, който говорите.

Лингвистите отдавна знаят, че езикът може пряко да повлияе на вашето възприятие за света. Например в езика на австралийско племе -Kuuk Thaayorre, няма думи за ляво и дясно. Няма начин да се обясни къде се намира нещо, без да се използват думите север, юг, изток и запад. Поради това тези хора имат вродено разбиране за това кой път е на север по всяко време. В някои езици няма различни думи за синьо и зелено. Говорещите на тези езици имат проблеми с разграничаването на двата цвята.

Кийт Чен е икономист, който е изследвал връзката между езика и бъдещото планиране. Някои езици като мандарин и финландски нямат бъдеще време, докато други езици, като френски и английски, имат бъдеще време, което е много различно от сегашното време. Например англоговорящ би казал: „Днес е студено и утре ще бъде студено“, докато говорител на финландски би казал: „Днес е студено и  утре е студено“.

Чен вярва, че тази липса на ясно бъдеще време кара хората да виждат по-малко разделение между настоящето и бъдещето и това ги кара да вземат по-добри решения днес, които ще ги засегнат утре. За разлика от това, той вярва, че говорещите езици, които имат ясно граматическо разделение, е по-вероятно да виждат бъдещето като нещо далечно. И е по-малко вероятно да извървят допълнителна миля днес за награди в далечното бъдеще. Според неговото изследване говорещите езици, които нямат ясно бъдеще време, са по-склонни да спестят пари, да спортуват повече и да не пушат цигари. Това е вярно дори в Швейцария, страна с три официални езика. Хората, които говорят езици с бъдеще време, спестяват с 39% по-малко от говорещите без бъдеще език. Освен това е по-вероятно да са в лоша форма. Те са с 29% по-склонни да пушат и с 13% по-склонни да бъдат лениви. Важно е да запомните, че това изследване просто показва корелации. Никой не може да каже със сигурност дали граматиката влияе на нашите решения или не. Възможно е някои култури просто да са по-отговорни за планирането на бъдещето и това е повлияло на начина, по който езикът им се е развил.

 

Коментирай